Tālmācība 1.-9. kl.

Brocēnu vidusskola ir pirmā skola Latvijā, kas licencēja un akreditēja tālmācības programmu jau no 1.klases. Sākotnēji, 2011.gadā, programmā mācījās 5 skolēni. Valsts finansētā tālmācības programmā 2022./2023. mācību gadā mācījās 183 skolēni.

Pieteikšanās tālmācības programmā 2024./2025.m.g. ir sākusies!

Pieteikšanās saite: https://forms.gle/ipKJQFVJcPPLX2sf7

Šī programma ir domāta tev, ja:

 • ģimene patstāvīgi dzīvo ārzemēs, bet vēlas, lai bērns apgūst latviešu valodu un iegūst Latvijas izglītību;
 • ģimene dodas terminētos komandējumos uz ārzemēm vecāku darba dēļ;
 • nevari apmeklēt skolu veselības, sociālu apstākļu un klātienes izglītības pieejamības dēļ,
 • nodarbības bērna talanta attīstībai grūti savienot ar mācībām klātienē.

Ārzemēs dzīvojošajiem tautiešiem šī ir iespēja:

 • mācīties dzimtajā valodā;
 • atgriezties Latvijā jebkurā laikā un iekļauties mācību vidē vecumam atbilstošā klasē;
 • uzturēt ciešu saikni ar Latviju un latvietību;
 • iegūt papildus zināšanas un prasmes;
 • iegūt Izglītības un zinātnes ministrijas atzītu izglītības dokumentu (programma ir akreditēta līdz 2026.gadam).

Iestāšanās kārtība:

Lai noteiktu atbilstību attiecīgajai klasei, potenciālais skolēns, kurš 2023./2024.m.g. nav mācījies Latvijas izglītības sistēmā, veic diagnostikas darbus laikā no 14.-18. augustam (vienojoties ar A.Miltu caur e-pastu) šādos mācību priekšmetos:

 • latviešu valodā 2.-9.klasē;
 • matemātikā 2.-9.klasē;
 • literatūrā 7.-9.klasē;
 • Latvijas vēsturē 7.-9.klasē;
 • dabaszinībās 6.-7.klasē;
 • kombinēts darbs dabaszinātnēs ( bioloģija, ģeogrāfija) 8.klasē;
 • kombinēts darbs dabaszinātnēs ( fizika, ķīmija, ģeogrāfija, bioloģija) 9.klasē.

 Diagnostikas darbs nav jāveic :

 • iestājoties 1. klasē, bet ir jāprot runāt un lasīt latviešu valodā vienkāršus 1-2 zilbju vārdus;
 • skolēnam, kas pašlaik iegūst izglītību Latvijā, bet pāriet uz mācībām tālmācības formā.

Pārbaudes darbs skolēnam ir jāizpilda tiešsaistē noteiktā laikā, neizmantojot palīglīdzekļus, pēc tam jāieskenē un jānosūta atpakaļ uz e-pastu talmaciba@brocenuvsk.lv.

Skolēna valodu prasmes, apgūto mācību saturu un mācību sasniegumus izvērtē ar direktora rīkojumu izveidotā komisija.

Saņemot atbildi par diagnostikas darba rezultātiem un atbilstību konkrētai klasei:

 • jāiesniedz iesniegums skolas direktorei;
 • jāuzrāda skolēna dzimšanas apliecība, pase vai personas apliecība (Nr., izdošanas datums un  izdevējiestāde);
 • foto skolēna personas lietai;
 • liecība vai dokumenti, kas raksturo un apliecina citā valstī apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumu (par iepriekšējo mācību periodu);
 • medicīnas forma 026/u;
 • Latvijā dzīvojošiem bērniem ieteicams speciālistu atzinums par tālmācības formas nepieciešamību.

Mācību procesa organizācija:

 • skolēns saņem piekļuvi e-klases dienasgrāmatai, kurā var redzēt uzdoto un iegūtos vērtējumus, notiek saziņa ar pedagogiem un skolas vadību;
 • sākot mācības, bērns saņem piekļuvi mācību videi Office 365, kurā notiek tiešsaistes nodarbības, pārbaudes darbu apmaiņa un uzglabāšana, ir apskatāmi tālmācības dokumenti;
 • līdz 5.septembrim uz vecāku pastu e-klasē tiek nosūtīta videopamācība par reģistrāciju mācību videi;
 • mācību procesā tiek izmantotas skolas apmaksātas  lielāko izdevniecību piedāvātās digitālās grāmatas;
 • skolēni mācās mājās, izmantojot pieejamos mācību līdzekļus un sazinoties ar skolotāju noteiktos konsultāciju laikos;
 • tematiskās un individuālās konsultācijas notiek tiešsaistē, izmantojot MS Teams; skolēniem no 1.līdz 3.klasei tiešsaistes konsultācijas notiek reizi nedēļā, vienojoties ar vecākiem;
 • ir iespēja piedalīties mācību stundās klātienē (skolā ir internāts);
 • nepieciešamas labas datorprasmes, kvalitatīvs interneta pieslēgums, dators ar kameru, printeris un skeneris vai tā aplikācija viedtālrunī.

Individuālie jautājumi – Brocēnu vidusskolas direktora vietniecei Anetei Miltai talmaciba@brocenuvsk.lv.